SẢN PHẨM

Quản lý bếp ăn công nghiệp

 Mô hình giải pháp quản lý bếp ăn công nghiệp ICMS

Giải pháp quản lý nhà ăn bao gồm phần mềm, thiết bị đọc thẻ, và các thiết bị hiển thị. Giải pháp cho phép tích hợp và lấy dữ liệu từ các phần mềm chấm công – quản lý sản xuất.

Những lợi ích của giải pháp quản lý bếp công nghiệp

Chuẩn bị tốt hơn số lượng phần ăn, đặc biệt khi công ty cho phép nhân viên lựa chọn nhiều loại khác nhau (chay/mặn, thịt/cá, món Việt Nam/Hàn Quốc) và khi số lượng người đăng kí làm việc thay đổi theo ca.

Giúp nhà bếp kiểm soát tốt hơn số người lấy thức ăn: ai, được lấy loại phần ăn nào, lấy bao nhiêu … Phần mềm sẽ lưu trữ thông tin đăng kí ăn và hiển thị khi nhân viên quét thẻ/vân tay. Điều này sẽ giúp công ty tiết kiệm được các chi phí phải trả do việc người lạ từ bên ngoài vào ăn.

Ngăn chặn việc một nhân viên có thể lấy nhiều phần ăn. Quản lý tốt hơn việc phát phần ăn khi công ty có các phần ăn đặc biệt cho những người làm ca đặc biệt ( làm ca tối được thêm sữa ..) hoặc vị trí đặc biệt

Tổng kết nhanh chóng số lần ăn ở mỗi bộ phận, mỗi ca làm việc, mỗi người, giúp cho bộ phận kế toán làm việc hiệu quả

Bản tin khác