Tum hút mùi

– KT: (Dài x 900 x 500)mm

– Chụp hút làm bằng Inox  201 độ dầy 1mm

– Các vết hàn bằng công nghệ khí Argon đảm bảo chống oxi hóa

– Có phin lọc mỡ và có cốc hứng mỡ bằng inox

-Nhà sản xuất: InoxTrang khoa