Ống, cút hút mùi

-KT: (300 x 300) mm

– Làm bằng tôn tráng kẽm hoặc inox

– Cút, T, khấu nối được tính bằng mét dài

– Có gioăng, keo các khớp nối đảm bảo kín hơi và thẩm mỹ

-Nhà sản xuất: InoxTrang khoa