Thông số:

Ngang 180  sâu 220 cao 800 có 6 tầng

Ngang 180  sâu 220 cao 1000 có 8 tầng

Ngang 180  sâu 220 cao 1100 có 9 tầng

Ngang 180  sâu 220 cao 1200 có 10 tầng

Mô tả sản phẩm:

– Khung chính phi 12

– Các tầng có nan thoáng

– Chất liệu inox 201

Sản phẩm phù hợp với các khu chung cư để cửa nhà , khe cửa sắt và cửa gỗ phù hợp với mọi gia đình