SẢN PHẨM

Bếp Âu 6 họng

Bếp Âu 6 họng

  • Kích thước bếp (mm):900 x720+60 x350mm
  • Trọng lượng: 70 kg
  • Mức độ tiêu thụ gas : 120000 Btu/Hr
  • Giá trị đốt : 127.20 Mj/Hr
  • Số họng : 6

Các sản phẩm thiết bị bếp inox khác

Chạm để gọi