bn

Xe để đồ inox

Giá: Call

Xe để đồ inox

- KT: (800x450x600)mm

- Được lằm bằng inox nhập ngoại

- Được cắt sấn trên máy thủy lực, hàn bằng khí  Agon tránh oxi hóa

- Có 4 bánh xe 2 bánh tĩnh 2 bánh động

-Nhà sản xuất: InoxTrang khoa


Các sản phẩm cùng loại
Xe đẩy 2 tầng

Giá: Call

Xe đẩy 3 tầng

Giá: Call

Xe đẩy thức ăn

Giá: Call

Xe đẩy 1

Giá: Call

Xe đẩy

Giá: Call

Xe thu dọn đồ ks

Giá: Call

Xe thùng đẩy thức ăn

Giá: Call

Xe đẩy 2 sàn

Giá: Call

Xe đẩy 2 tầng 1

Giá: Call

Xe đẩy khay ăn

Giá: Call

Xe thùng để thức ăn

Giá: Call

Xe đẩy khay bánh

Giá: Call

Xe đẩy 3 sàn

Giá: Call

Xe đề đồ ks

Giá: Call

Xe đẩy 1 sàn

Giá: Call

Xe đẩy khay ăn

Giá: Call

Xe đẩy F 180

Giá: Call

Xe đẩy inox 2 tầng

Giá: Call

Xe đẩy 1 tầng

Giá: Call

Xe đẩy 2 tầng sâu

Giá: Call

Xe làm bánh

Giá: Call

Xe đẩy F182

Giá: Call

Xe đẩy rượu bar

Giá: Call