bn

Sản phẩm » Thiết bị điện lạnh, nóng » Thiết bị lạnh » Bàn lạnh 2 cánh ngăn kéo

Bàn lạnh 2 cánh ngăn kéo

Giá: Call

Bàn lạnh 2 cánh ngăn kéo


Các sản phẩm cùng loại
Tủ đông 6 cánh inox

Giá: Call

Tủ mát 2 cánh kính

Giá: Call

Tủ đông 2 cánh inox

Giá: Call

Quầy lạnh

Giá: Call

Tủ mát sa lat đôi

Giá: Call

Tủ bàn lạnh T01

Giá: Call

Tủ mát salat 3

Giá: Call

Bàn lạnh 3 cánh

Giá: Call

Tủ giữ lạnh TGL01

Giá: Call

Tủ mát 1 cánh kính

Giá: Call

Tủ mát 6 cánh inox

Giá: Call

Tủ mát 2 cánh inox

Giá: Call

Tủ giữ lạnh

Giá: Call

Kho đông lạnh

Giá: Call

Quầy pizza 2 cửa

Giá: Call

Bàn lạnh 2 cánh inox

Giá: Call

Tủ bàn lạnh T02

Giá: Call

Tủ giữ lạnh TGL02

Giá: Call

Tủ mát 4 cánh inox

Giá: Call

Tủ đông 4 cánh inox

Giá: Call

Tủ mát trưng bày

Giá: Call

Tủ mát 3 cánh kính

Giá: Call

Tủ lạnh cánh kính

Giá: Call