Giá phơi quần áo gấp gọn

Kích thước sản phẩm 88x66x144 cm

Gồm 3 tầng phơi. Dễ dàng di chuyển bởi 8 bánh xe.

Có thể gấp gọn khi không sử dụng

Trọng lượng: 3.6kg

Kích thước: 88x66x144cm

Chạm để gọi