Giá phơi khăn

Chất liệu inox chắc chắn

Giá có thể phơi được 40 chiếc khăn

Với nhiều tầng phơi dễ di chuyển

Chúng tôi nhận đặt hàng theo kích thước.

 

Chạm để gọi