bn

Giá phẳng 4 tầng

Giá: Call

Giá phẳng 4 tầng

- KT (1500x600x1520)mm

- Mặt làm bằng Inox ngoại nhập 201 dày 0,8-1mm có vân xước.

- Chân ống Ф38 ,tăng giảm

-Nhà sản xuất: InoxTrang khoa


Các sản phẩm cùng loại
Giá góc inox G01

Giá: Call

Giá treo tường inox

Giá: Call

Ghi thoát sàn

Giá: Call

Giá góc inox

Giá: Call

Giá phẳng 1 tầng treo tường

Giá: Call

Giá phẳng 3 tầng treo tường

Giá: Call

Giá nan 4 tầng

Giá: Call

Giá phẳng 2 tầng treo tường

Giá: Call

Giá đột lỗ

Giá: Call

Giá nan 5 tầng

Giá: Call