Bếp nướng Salamander – dùng gas

Mã Hiệu: BENU-gas

Chạm để gọi